Monthly Archives: February 2014

Varför gick Mishra med i Sverigedemokraterna?

Scary comparison between Muslims joining Sverigedemokraterna and women speaking against feminism.

KICKANWICKSELL

Idag skriver Mrutyuanjai Mishra i Sydsvenskan om varför han lämnar Sverigedemokraterna och slutar som skribent på sajten Avpixlat. Han beskriver hur han i Danmark inledde sin bekantskap med “främlingsfientliga partier”, men att han nu känner att han “varit naiv och begått ett fruktansvärt misstag”.

“Jag gick med i Tryckfrihetssällskapet för att jag ville kämpa
för yttrandefrihet, men idag känner jag att jag har blivit utnyttjad.
Min invandrarbakgrund har använts för att rättfärdiga hat
och rasism och för att försvara trångsynt nationalism.”

Mishra hävdar att hur han gick med i partiet för att det sade sig värna om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, men att han nu insett att vikten att verka för tolerans snarare än intolerans är för viktigt för att han ska kunna bortse från det Sverigedemokraterna står för.

“Jag trodde att Sverigedemokraterna ville arbeta för integration,
men nu förstår jag att det handlar om assimilation – att människor

View original post 550 more words