Varför gick Mishra med i Sverigedemokraterna?

Scary comparison between Muslims joining Sverigedemokraterna and women speaking against feminism.

KICKANWICKSELL

Idag skriver Mrutyuanjai Mishra i Sydsvenskan om varför han lämnar Sverigedemokraterna och slutar som skribent på sajten Avpixlat. Han beskriver hur han i Danmark inledde sin bekantskap med “främlingsfientliga partier”, men att han nu känner att han “varit naiv och begått ett fruktansvärt misstag”.

“Jag gick med i Tryckfrihetssällskapet för att jag ville kämpa
för yttrandefrihet, men idag känner jag att jag har blivit utnyttjad.
Min invandrarbakgrund har använts för att rättfärdiga hat
och rasism och för att försvara trångsynt nationalism.”

Mishra hävdar att hur han gick med i partiet för att det sade sig värna om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, men att han nu insett att vikten att verka för tolerans snarare än intolerans är för viktigt för att han ska kunna bortse från det Sverigedemokraterna står för.

“Jag trodde att Sverigedemokraterna ville arbeta för integration,
men nu förstår jag att det handlar om assimilation – att människor

View original post 550 more words

About Mark S. Deniz

English teacher, writer, editor, publisher, reviewer and blogger. Founder of publishing company, Morrigan Books and imprint, Gilgamesh Press. Also cycles, listens to lots and lots of music, reads a ton of books and tries to fit in some TV, film and writing too. View all posts by Mark S. Deniz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: